Sahamongkolchai Ltd.,Part.
หน้าแรก
ป้ายทางหนีไฟ S1
ป้ายเรืองแสง S2
ป้ายเตือน S3
ป้ายบังคับ S4
ป้ายห้าม S5
ป้ายสภาวะปลอดภัย S6
ป้ายอุปกรณ์ดับเพลิง S7
ป้ายจราจร S8
ป้ายสถิติความปลอดภัย S9
ป้ายห้อง Lab และสารเคมีี S10
ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน S11
ป้ายจุดรวมพล S12
ป้ายต่อต้านยาเสพติิด S13
TAG และ Label S14
ป้ายกัดกรด S15
ป้ายไวนิล S16
ป้ายอะคริลิค ดัด พับ S17
ตัวอย่างผลงาน S18
 
อุปกรณ์
อุปกรณ์จราจร E1
ธง E2
 

Contact us : smc@sahamongkolchai.com Tel: 02-449-5982 Fax: 02-4495981
 

ป้ายจุดรวมพล
จุดรวมพล เป็นป้ายที่มีไว้สำหรับแจ้งสถานที่ที่คนจะไปรวมกันเพื่อหนีภัยต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ


จุดรวมพล  

AS01-GREEN จุดรวมพล20X60 cm

AS01-BLUE จุดรวมพล20X60 cm  
     
AS02 จุดรวมพล 30X45 cm AS03 จุดรวมพล 30X45 cm AS04 จุดรวมพล 30X45 cm
     
จุดรวมพล
AS05 จุดรวมพล 30X60 cm AS06 จุดรวมพล 30X60 cm AS07 จุดรวมพล 40X60 cm
AS08 จุดรวมพล 40X60 cm AS09 จุดรวมพล 40X60 cm AS10 จุดรวมพล 40X60 cm
จุดรวมพล
AS11 จุดรวมพล 40X60 cm AS12 จุดรวมพล 60X80 cm AS13 วงกลม 45cm
จุดรวมพล จุดรวมพล  
AS14 จุดรวมพล 60X90 cm AS15 จุดรวมพล 60X65 cm  
จุดรวมพล จุดรวมพล จุดรวมพล
AS16 จุดรวมพล 50X100 cm AS17 จุดรวมพล 50X100 cm AS18 จุดรวมพล 50X100 cm
     
จุดรวมพล
AS19 จุดรวมพล 100X150 cm AS20 จุดรวมพล 90X200 cm AS21 จุดรวมพล 90X120 cm