Sahamongkolchai Ltd.,Part.
หน้าแรก
ป้ายทางหนีไฟ S1
ป้ายเรืองแสง S2
ป้ายเตือน S3
ป้ายบังคับ S4
ป้ายห้าม S5
ป้ายสภาวะปลอดภัย S6
ป้ายอุปกรณ์ดับเพลิง S7
ป้ายจราจร S8
ป้ายสถิติความปลอดภัย S9
ป้ายห้อง Lab และสารเคมีี S10
ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน S11
ป้ายจุดรวมพล S12
ป้ายต่อต้านยาเสพติิด S13
TAG และ Label S14
ป้ายกัดกรด S15
ป้ายไวนิล S16
ป้ายอะคริลิค ดัด พับ S17
ตัวอย่างผลงาน S18
 
อุปกรณ์
อุปกรณ์จราจร E1
ธง E2
 

Contact us : smc@sahamongkolchai.com Tel: 02-449-5982 Fax: 02-4495981
 
 

Inkjet:
มีวัสดุให้เลือกตามความต้องการ เช่น ไวนิล ผ้าIT สติกเกอร์โปร่งแสงสำหรับ
 
ตู้ไฟ ความละเลียดในการพิมพ์เลือกได้สูงสุด 1,400 Dpi


inkjet machine

ธงญี่ปุ่น

ไวนิล แต่งกาย
 


66/694 หมู่5 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 10160