Sahamongkolchai Ltd.,Part.

ป้ายเรืองแสง - ทางหนีไฟ
หน้าแรก
ป้ายทางหนีไฟ S1
ป้ายเรืองแสง S2
ป้ายเตือน S3
ป้ายบังคับ S4
ป้ายห้าม S5
ป้ายสภาวะปลอดภัย S6
ป้ายอุปกรณ์ดับเพลิง S7
ป้ายจราจร S8
ป้ายสถิติความปลอดภัย S9
ป้ายห้อง Lab และสารเคมีี S10
ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน S11
ป้ายจุดรวมพล S12
ป้ายต่อต้านยาเสพติิด S13
TAG และ Label S14
ป้ายกัดกรด S15
ป้ายไวนิล S16
ป้ายอะคริลิค ดัด พับ S17
ตัวอย่างผลงาน S18
 
 
 
อุปกรณ์
อุปกรณ์จราจร E1
ธง ต่างๆ E2
 

Contact us : smc@sahamongkolchai.com Tel: 02-449-5982 Fax: 02-4495981
 

ป้ายเรืองแสง : เป็นป้ายที่นิยมใช้กันในระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ป้ายทางหนีไฟ
 
เหมาะกับสถานที่ที่มีแสงในเวลาปกติ เพราะสติกเกอร์ต้องเก็บแสง หลังจากไฟดับ หรือมือ สติกเกอร์ก็จะปล่อยแสงออกมา โดยเราจะเห็นป้ายนี้เรืองแสงในที่มืด
ไม่เหมาะติดในสถานที่มือมิดตลอดเวลาเพราะตัวสติกเอร์เรืองแสงจะไม่สามารถชาร์ตแสงเก็บได้


ป้ายเรืองแสง
เรืองแสง ทางหนีไฟ
   
ป้าย เรืองแสง   ป้ายเรืองแสง ทางหนีไฟ (ขวา)   ป้ายเรืองแสง ทางออกลงบันไดซ้าย   ป้ายเรืองแสงทางออกลงบันไดขวา
ป้ายเรืองแสง ป้ายเรืองแสง ป้ายเรืองแสง เรืองแสง
       
       
เลือกรูปการทำป้ายเรืองแสงไ้ด้ที่่ ป้ายทางหนีไฟ หรือ ป้ายอุปกรณ์ดับเพลิง

ปุ่ม home