Sahamongkolchai Ltd.,Part.

หน้าแรก
ป้ายทางหนีไฟ S1
ป้ายเรืองแสง S2
ป้ายเตือน S3
ป้ายบังคับ S4
ป้ายห้าม S5
ป้ายสภาวะปลอดภัย S6
ป้ายอุปกรณ์ดับเพลิง S7
ป้ายจราจร S8
ป้ายสถิติความปลอดภัย S9
ป้ายห้อง Lab และสารเคมีี S10
ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน S11
ป้ายจุดรวมพล S12
ป้ายต่อต้านยาเสพติิด S13
TAG และ Label S14
ป้ายกัดกรด S15
ป้ายไวนิล S16
ป้ายอะคริลิค ดัด พับ S17
ตัวอย่างผลงานS18
 
อุปกรณ์
อุปกรณ์จราจร E1
ธง E2
 

Contact us : smc@sahamongkolchai.com Tel: 02-449-5982 Fax: 02-4495981
 

ป้ายสภาวะปลอดภัย : ขนาดมาตรฐานคือ 30X45 cm 20X30 cm 15X40 cm
เรามักใช้ป้ายสถาวะปลอดภัยกับอุปกรณ์ที่จะช่วยใช้ผู้ใช้งานเกิดความปลอดภัย ติดในสถานที่ หรือ ตำแหน่งที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่ หรือ ติดเพื่อต้องการให้คนเกิดจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย


ป้ายเซฟตี้,ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
 
ป้ายเซฟตี้,โทรศัพท์ฉุกเฉิน
 
ป้ายเซฟตี้,ปฐมพยาบาล
 
ป้ายเซฟตี้,ล้างตาฉุกเฉิน
IS01 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
IS02 โทรศัพท์ฉุกเฉิน
IS03 ปฐมพยาบาล
 
IS04 ล้างตาฉุกเฉิน
IS05 ชำระล้างฉุกเฉิน
IS06 ชุดปฐมพยาบาล
IS07 เปลพยาบาล
IS08 ปลอดภัยไว้ก่อน
 
IS09 น้ำสำหรับดื่ม
IS10 ป้ายเหตุฉุกเฉิน
IS11 เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ
 
   
IS12 ห้ามสูบบุหรี่ IS13 ล้างตา และ ขำระล้างฉุกเฉิน    
ป้ายขนาด 15X40 cm
     
       
ป้ายเซฟตี้,ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
ป้ายเซฟตี้,โทรศัพท์ฉุกเฉิน
ป้ายเซฟตี้,ปฐมพยาบาล
ป้ายเซฟตี้,ล้างตาฉุกเฉิน
IS1540-10 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
IS1540-11 โทรศัพท์ฉุกเฉิน
IS1540-12 ปฐมพยาบาล
IS1540-13 ล้างตาฉุกเฉิน
ป้ายเซฟตี้,ชำระล้างฉุกเฉิน
ป้ายเซฟตี้,ชุดปฐมพยาบาล
ป้ายเซฟตี้,ที่พักสูบบุหรี่
ป้ายเซฟตี้,เปลพยาบาล
IS1540-14 ชำระล้างฉุกเฉิน
IS1540-15 ชุดปฐมพยาบาล
IS1540-16 ที่พักสูบบุหรี่
IS1540-17 เปลพยาบาล

Back to main menu